НАЧАЛОТО

ДРУЖЕСТВО СЪЗДАДЕНО ДА ОБЕДИНЯВА И РАЗВИВА ПОТЕНЦИАЛА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Дружеството е създадено през 2007г. от ентусиасти работещи до този момент в "Енргоинженеринг" ЕООД. Основният замисъл е създаване на дружество с колективен орган за управление, което успешно може да се справи с предизвикателствата на непрекъсваемото сервизно обслужване на електросъоръженията, развитие на дейности по тяхното проектиране и изграждане и най вече избягване на недостатъците от едноличната структура на упоравление. Благодарение на опита и всеотдайността на хората които ни повярваха и изградиха основния човешки ресурс в дружеството, правилно структуриране и управление на ресурсите и умелото ръковдство, развитието на фирмата надмина очакванията при нейното създаване

начало
КОЛЕКТИВЕН ОРГАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

true
true
Alt tab for Our blog heading icon НАШИЯ БЛОГ

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Фотоволтаична централа с мощност 4MW
Разпределителна уредба 20 kV с автоматично резервиране на електрозахранването
Alt Tag for latest-news img3
Внедряване на нова система за стимулиране при разработка на проекти и съгласуване на дейности
Alt Tag for latest-news img4
Разширение на съществуваща ЗРУ 20 kV
Alt Tag for latest-news img5
Сътрудничество при разработка на нови инвестиционни проекти
Обучение за начинаещ персонал
Преустройство на магистрален шинопровод ниско напрежение
Ритейл парк Севлиево
Нов кабелен електропровод 20kV и БКТП
Изграждане на кабелни трасета
Монтажни дейности в ОРУ 110kV