Абонаментно обслужване на електроенергийни съоръжения

Абонаментното обслужване е приложимо при поддръжка и надзор на постоянно действащи електросъоръжения нуждаещи се от непрекъснат надзор и обслужване.
Извършва се на база дългосрочни договори, с които се определят съответните права, задължения и нива на отговорности.
Персонала извършващ дейностите административно и оперативно е подчинен на „Делта Стар“ АД и е постоянно разположен на работните площадки на възложителя на дейностите.
Пълна отговорност за обучение, управление и дейността на персонала, както и за неговата ресурсна и инструментална обезпеченост се поема от „Делта Стар“ АД,
Планиране и възлагане на ремонтни дейности се извършва и контролира от конкретно определен квалифициран персонал на възложителя;
Успешното приложение на този модел на обслужване на съоръженията зависи в много голяма степен от точното и коректно определяне на правата, задълженията и отговорностите на двете страни по договора и тесните връзки и взаимодействието между тях.
Процесът на договаряне на дейности от такъв характер е продължителен и е свързан с опознаване на вида, структурата и начина на управление на електросъоръженията, както и със системите за безопасност.
Стартирането на такъв тип обслужване е свързано със срок за адаптация на персонала, отработване на взаимодействието на двете страни от договора по отношение на оперативно управление на електросъоръженията и извършване на коригиращи действия за подобряване на процеса на управление.