зА НАС

„Делта Стар”АД

 • „Делта Стар”АД е акционерно дружество и се управлява от Съвет на директорите, който е основен управляващ орган и Изпълнителен директор.
 • “Дружеството  работи активно в областта на електромонтажните дейности и инженеринга. Основни сегменти, в които осъществяваме тези дейности са Енергетика и Индустрията.
 • Основни направления на нашета дейност са: проектиране, управление на проекти, инженеринг, поддръжка на индустриални обекти и електромонтажни дейности са услуги с висока добавена стойност.
 • Фирмата е основана  през 2007 година от група ентусиасти с ценен опит, за които основна цел е създаване на компания, която да бъде в полза на обществото, своите служители, бъдещи и настоящи клиенти. Бързото развитие и високите постижения са доказани във време на икономическа стагнация, благодарение екипния принцип на работа. Основните инвестиции са насочените към развитие и утвърждаване на професионалните умения и компетентност на всеки един служител.
 • Визията за нашето развитие е предлагане на широк спектър от услуги, залагайки на качество и иновации, професионална компетентност, отговорно и лоялно отношение към нашите клиенти, служители и партньори.
 • Нашета мисия е да осигуряваме високо качество и ефективност, свързани със спестяване на времеви и финансов ресурс в полза на нашите клиенти и партньори.
0
Референции и награди
0
Изпълнени проекти
0
Доволни клиенти
0
Години опит

КОЛЕКТИВЕН ОРГАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Emiliyan-150-225-150x225

Емилиян Маринов

Изпълнителен директор

 • През 2001г. постъпва в “Енергоинженеринг” ЕООД като електромонтьор
 • През 2007г. участва в учредяването на “Делта Стар” АД и от 2015г, до момента е изпълнителен директор
 • Съвместява следните длъжности:
 • Изпълнителен директор
 • Ръководител проекти
 • Проектант на електрически съоръжени
 • 2008г. – магистър със специалност Електроенергетика и   Електрообзавежане
 • 2011г. – магистър със специалност  Стопанско управление
 • Пълна проектантска правоспособност
 • Финансов анализ и управление на енергийни инвестиционни проекти
 • Системи за енергиен мениджмънт, обработка на данни и информация
 • Действащи регулации и взаимодействие между субектите на енергийни съоръжения

Станислав Боев

Администратривно-технически директор

 • През м. юни 2001г. основава “Енергоинженеринг” ЕООД
 • През м. юни 2007г. е от учредителите на “Делта Стар” АД
  Съвместява задълженията на:
 • Директор по технически въпроси
 • Ръководител административни дейности
 • Ръководител проекти
 • Председател на съвета на директорите
 • 1983г. – ТЕТ “М.В.Ломоносов” специалност “Електрически мрежи и централи”
 • 1990г. – ВМЕИ Габрово специалност: “Електронни системи за управление на промишлени мехазми, машини и процеси”
 • Пълна проектантска правоспособност
 • Анализартор на финансовите пазари
 • Организация и поддръжка на информационни и компютърни ситеми

Кирил Геловски

Изграждане и обслужване на електросъоръжения

 • През 2002г. постъпва на работа в “Енергоинженеринг” ЕООД като електротехник
 • През 2007г. участва в учредяването на “Делта Стар” АД
 • Съвместява следните дейности:
 • Ръководител сервизно обслужване
 • Ръководтител строителство и изграждане на нови обекти и съоръжения
 • Управител на сервизни бази
 • Ръководител транспорт и механизация
 • Системи за контрол на достъп и видеонаблюдение
 • Орган за контрол и изпитание параметрите на съоръжения за електробезопасност
 • Пожароизвестителни ситеми
 • Автоматизация на вентилационни ситеми
 • Системи интелигентен дом
 • Контрол на доставки и складови наличности

Станимир Косев

Инженеринг и абонаментно обслужване

 • През 2001г. постъпва на работа в “Енергоинженеринг” ЕООД като инженер “Електрообзавеждане на промишлени предприятия”.
 • През 2007г.  участва в учредяването на “Делта Стар” АД.
 • Съвместява следните дейности:
 • Ръководител на работни група за абонаментно обслужванме на “Идеал Стандарт Видима” АД; работещи на територията на п.п. гр. Севлиево и с. Градница
 • Ръководител на цялостната дейност  по обслужване електросъоръженията на “Идеал Стандарт Видима” АД;
 • Проектант на електрически съоръжения;
 • Ръководител на дейности за изграждане на нови електросъоръжения.

1995г. – ТУ Габрово магистър със специалност “Електроснабдяване и Електрообзавеждане”.

 • Проектант на електросъоръжения с пълна проектантска правоспособност.
 • Орган за контрол и изпитване параметрите за електробезопасност  на електрoсъоръжения