Електрически съоръжения Средно напрежение 20kV.

  • Проучване и финансов  анализ на инвестициите;
  • Проектиране на съоръжения, уредби и системи;
  • Изграждане, поддържане и ремонт на въздушни и кабелни електропроводи;
  • Изграждане, поддържане и ремонт на разпределителни уредби;
  • Изграждане, поддържане и ремонт на трафопостове;
  • Изграждане, поддържане и ремонт на системи за компенсация на реактивна електроенергия;
  • Изграждане, ремонт и поддържане на системи за автомтично и ръчно превключване на захранващи източници;
  • Изграждане на системи за дистанционно наблюдение, управление и контрол на съоръжения;
  • Енергийно обследване и съставяне на схеми на електрически съоръжения.