Електроенергийни съоръжения Ниско Напрежение 0,4kV

 • Проучване и финансов анализ на инвестициите;
 • Проектиране на всички видове съоръжения и системи;
 • Изграждане, ремонт и поддържане на кабелни и въздушни електроразпределителни и електроснабдителни мрежи;
 • Изграждане, ремонт и поддържане електроразпределителни уредби;
 • Изработка на електрически табла до 6000А;
 • Направа на електрически инсталации;
 • Изграждане на системи за ръчно и автоматично включване на резервен електрозахранващ източник.
 • Изграждане, ремонт и поддържане на системи за компенсация на реактивна електроенергия.
 • Изграждане на системи за дистанционно наблюдение, управление и контрол на електроенергийни съоръжения.
 • Измерване и контрол на параметри за електробезопасноист;
 • Енергийно обследване и съставяне на схеми на електрически съоръжения.