Инвестиционно проучване и финансов анализ за изграждане на електроенргийни съоръжения

  • Извършване на предпроектни проучвания
  • Създаване на идейни проекти;
  • Проучване на нормативни изисквания за конкретни инвестиционни проекти и създаване на съгласувателн план;
  • Изготвяне на финансов анализ за инвестиционни проекти;
  • Изготвяне на финансов анализ за административно управление и съгласуване на инв естиционни проекти;
  • Изготвяне на времеви графици за админстративно управление и съгласуване на инвестиоционни проекти;
  • Изготвяне на схеми и разчети за финансиране на инвестиционни проекти;
  • Изготвяне на документация за възлагане на проектиране на инвестиционни обекти.