Изследователска и развойна дейност

  • Енергийни трансформации,  контрол и управление на енергийните потоци;
  • Иновативни системи за пречистване на въздуха в населените места.