Мълниезащита и защита от пренапрежения

За надеждно функциониране на електросъоръженията от изключителна важност е поддържане на постоянни нива на електрозахранващите напрежения в допустимите толеранси.

Най-често пренапреженията са краткотрайни импулси с много рязко нарастващ фронт и максимално напрежение значително превишаващо номиналното. В следствие на това те могат да увредят необратимо електроизолационната способност на съоръженията.

За защита от атмосферни пренапрежения дружеството разработва и предлага системи за активна и конвенционална защита на жилищни и обществени сгради и на индустриални обекти.

За защита от комутационни пренапрежения се разработват индивидуални системи които най-често са многослойна и многостепенна защита съобразно структурата на системата на електрозахранване и нивата на захранващи напрежения.

В случаите при които в захранващата мрежа са налични както импулси с пренапрежения така също и импулси с резки спадове на напрежението се прилагат системи за непрекъсваемо електрозахранване индивидуално разработени за всеки отделен клиент.