Осветителни уредби и системи

  • Проектиране и изграждане на осветителни уредби и съоръжения;
  • Преустройство на осветителни уредби и съоръжения;
  • Финансов анализ и икономическа обосновка за преустройство на осветителни уредби и подмяна на светлоизточниците;
  •  Автоматизация на осветителни уредби и системи за дистанционно управление;
  • Осветителни системи с естествен източник на светлина.