Ремонт на електрически машини

  • Ремонт на асинхронни електродвигатели до 200кW.
  • Ремонт на електрически трансформатори с малка мощност;
  • Ремонт на електрически спирачки;
  • Ремонт на електрически бобини и др. индукционни елементи за управление.