Съгласувателни дейности и изготвяне на документация

  • Съгласуване на документация за предварително проучване, проектиране и изграждане на електроенергийни съоръжения със заинтересовани органи, управленски структури и институци;
  • Изготвяне на документация за съгласуване на обекти в процес на проектиране и изграждане;
  • Изготвяне на екзекутивни документи за новоизградени електроенергийни обекти и съоръжения.