Сградни инсталации и автоматизация

  • Изграждане на системи за наблюдение и контрол на промишлени производствени процеси;
  • Изграждане на системи за наблюдение, управление и контрол на електрозахранващи системи;
  • Изграждане на системи за управление на отоплителни и вентилационни съоръжения;
  • Изграждане на системи за управление на сградни инсталации тип “интелигентен дом”;
  • Изграждане на системи за управление на осветленито на промишлени обекти;
  • Изграждане и поддръжка на системи за видеонаблюдение;
  • Изграждане на системи за контрол на достъпа;
  • Изграждане на системи за пожароизвестяване;
  • Изграждане на сигнално-охранителни системи.