Системи за аварийно електрозахранване

  • Проучване и икономическа обосновка за изграждане на системи за аварийно електрозахранване;
  • Проучване и финансова обосновка за определяне на източник за резервно електрозахранване;
  • Проектиране на системи за аварийно електрозахранване;
  • Изграждане на системи и съоръжения за автоматично включване, изключване или превклюване на резервен електрозахранващ източник;
  • Изграждане на системи за непрекъсваемо електрозахранване голяма мощност;
  • Настройки на системи за автоматично вклкючване или превключване на електрозахранването;
  • Изграждане, поддържане и управление на системи за дистанционно наблюдение, контрол и оперативно превключване на електрозахранването.