Системи за компенсация на реактивна енергия

  • Предпроектни проучвания за вида и параметрите на некомпенсираната рективна  мошност;
  • Проектиране на компенсиращи урдби;
  • Изграждане на компенсиращи уредби;
  • Автоматизация на компенситращи уредби;
  • Дистанционен мониторинг на компенсиращи уредби.