Системи за производство на електроенергия

  • Проектиране и изграждане на фотоволтаични електрически централи;
  • Участие в колектив за проектиране и внедряване на пиролизни енергийни централи;
  • Участие в колектив за проектиране и внедряване на миницентрали работещи с възходящи флуидни потоци.