Предстоящи промени в структурата за счетоводно обслужване и ТРЗ

 • Отворена е поцедура за предстоящи промени в организацията на дейностите за счетоводно обслужване на дружеството,  управление на човешките ресурси, трудовите  договори с персонала и финансовите ресурси за тях, във връзка с което заявяваме  своя интерес към предложения за  формиране и изграждане на такава структура.
 • Процедурата е отворена за предложения и дискусии;
 • Срок за предложения: 30.05.2024г.;
 • Срок за вземане на решение – 30.08.2024г.;
 • Изисквания към предложенията:
  • Цялостен обхват на посочените дейности;
  • Използване на изградената информционна система в дружеството;
  • Начин на заместване на персонала ангажиран с дейностите;
  • Гарантиране на сигурностт и конфеденциалност на обработваната информация.
 • Допустими форми за извършване на дейностите:
  • Посредством структура за счетоводно обслужване извън структурата на дружеството;
  • Посредством специализиран персонал интегриран в структурата на дружеството;
  • Дистанционно извършване на дейностите в облачна структура;
  • Хибриден модел.
 • Изисквания:
  • Документация която се обработва се съхранява в дружеството;
  • Обработка на документите да се извършва в офиса на дружеството което може да включва:
   • Класически метод на обработка;
   • Дигитализация на документите и запис в облачна структура.
 • Ресурсна обезпеченост:
  • Осигурени работни места в офиса на дружеството;
  • Осигурена информационна мрежа, хардуерно и софтуерно обезпечаване от дружеството;
 • Административна подчиненост:
  • Изпълнителен директор;
  • Директор ТВ;
  • Членове от съвет на директорите.
 • Форма на договаряне:
  • Трудов договор за индивдуални кандидати:
   • Гъвкава форма на работно време;
   • Продължителност на работното време – според индивидуални предпочитания.
  • За фирми:
   • Договор между юридически лица.
   • Договаряне на времето и начина за извършване на дейностите.
 • За информация, справки и предложения:
  • +359 879 930 230;
  • +359 675 32 300;
  • e-mail: office@deltastar.bg;
  • В офиса на дружеството.