Вакантно работно място за технически сътрудник

 • Описание на позицията:
  • Отговаря за управление и класифициране на документацията на дружеството;
  • Кореспондеция с клиенти, контрагенти,  държавни институции, контролни  и управляваши органи;
  • Организира и координира дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
  • Организира и координира отчетноста на доставки и документи;
  • Съдейства за организация на административното обслужване на дружеството.
 • Изисквания към кандидата:
  • Завършено средно образование с подходяща специалност;
  • Опит при извършване на сродни дейности;
  • Комуникационни умения;
  • Изготвяне и оформяне на документи и кореспонденция;
  • Работа в колектив и индивидуален подход към персонала на дружеството.
 • Необходими умения:
  • Работа с компютърни програми за обработка на информация:
   • Microsoft 365;
   • Adobe:
   • Програми за организация и управление на елктронна поща;
   • Програми за киберзащита.
  • Работа с WEB browsers;
  • Администриране и управление на информация зауебсайт и социални мрежи;
  • Умения за класифициране и архивиране на документи.
 • Хибридно работно място включващо:
  • Офиса на дружеството;
  • Дистанционно работно място.
 • Гъвкаво работно време.
 • Заплащане по споразумение.
 • За справки и информация:
  • +359 879 930 230;
  • +359 675 323 00;
  • e-mail: office@deltastar.bg;
  • В офиса на дружеството.