Изпълнени договори и проекти през 2021г.

 • Монтаж и пускане в експлоатация на системи за електрозахранване и осветление на магазин JYSK
 • Консултации за съставяне на инвестиционен проект и съгласуване на дейностите по изграждане на система от фотоволтаични централи за индустриални нужди;
 • Доставка и монтаж на реактор за компенсиране на реактивна енергия;
 • Изграждане на електрически инсталации в разширение на логистичен център и административна сграда в “Хамбергер България” ЕООД;
 • Направа на кабелен елктрoпровод 20kV за захранване на “Паралел” ЕАД и разпределителна уредба 20 kV с АВР;
 • Направа и пускане в експлоатация на разпределителна уредба 20kV;
 • Реконструкция на участък от въздушен електропровод 20kV;
 • Подмяна на осветителни тела за общо осветление в “Идеал Стандарт Видима” АД производствена площадка с. Градница;
 • Монтаж на система за електрозахранване и пискане в експлоатация на дробометни машини;
 • Доставка и монтаж на система за АВР 20kV в “Екопласт файбър” ЕАД;
 • Дейности по монтаж на кабелни трасета в “Аурубис България” АД.